İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapmaktadır. İZBAŞ, çatılarına kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için 10 milyon TL yatırım yaparak faaliyete geçirmiştir. Bu proje sayesinde yılın ilk üç ayında 521 bin TL enerji tasarrufu sağlanmıştır. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, proje hakkında bilgi vererek, 6 bin metrekare alanda kurulan 600 kW kurulu gücündeki santralde 1,740 adet güneş paneli kullanıldığını belirtmiştir.

Sevimli, İZBAŞ’ın enerji tüketiminin önemli bir kısmını bu santral aracılığıyla karşıladığını ve karbon ayak izini azaltmada önemli bir katkı sağladıklarını ifade etmiştir. Projenin üç buçuk yıl içinde kendini amorti etmesi beklenirken, ilk üç ayda 521 bin TL enerji tasarrufu elde edilmiştir.

Sevimli, GES projesinin İZBAŞ’ın “Yeşil Serbest Bölge” olma hedefine katkı sağladığını vurgulamıştır. İzmir’de bulunan ve İzmir’in adını taşıyan serbest bölge olarak, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretimiyle ilgilenen firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Sevimli, aynı zamanda İZBAŞ’ın bünyesine dahil olan 1.5 milyon metrekarelik genişleme alanının yenilenebilir enerji sektörüne odaklanmış yerli ve yabancı firmalara daha hızlı hizmet verme imkanı sağlayacağını belirtmiştir.

Türkiye, enerji depolama sistemlerine yönelik yatırımlarla önemli bir ihracat potansiyeline sahip olacak. Depolamalı rüzgâr enerji santralleri (RES) ve güneş enerji santralleri (GES) için verilen önlisanslarla birlikte 3 milyar dolar düzeyinde yatırımın sahada gerçekleşmesi beklenmektedir.

Enerji depolama yatırımları, Türkiye’yi yerli ve yenilenebilir enerjide küresel bir aktör haline getirecektir. EPDK tarafından verilen önlisanslar, Türkiye enerji sektöründeki yatırım potansiyelini göstermektedir. Uzmanlara göre, yatırım tutarı katlanarak artacak ve 6 ay içinde sahada görülecektir.

Enerji depolama sistemi üretim kapasitesinin artması için kamu ve özel sekt örnekleri tarafından çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılı başında enerji depolama sistemi üretim kapasitesinin 2 gigavat/yıl seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve yerli üretim sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesiyle birlikte Türkiye, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya gibi bölgelere yüksek katma değerli ihracat potansiyeline sahip olacaktır.

Enerji depolama, ekonomik katkısının yanı sıra iklim değişikliğini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Küresel olarak, mevcut güç kapasitesinin sadece %3’ünün depolandığı belirtilmektedir. Küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak için enerji depolama kapasitesinin 2050 yılına kadar üç kat artması gerektiği vurgulanmaktadır. Araştırma şirketlerine göre, 2030 yılına kadar enerji depolama tesislerinin toplam kapasitesinin 411 gigavata ulaşması beklenmektedir.

Dünya genelinde enerji depolama kapasitesinin 2030 yılına kadar 15 kat artması öngörülmektedir. 2022 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde konut tipi uygulamalarda Almanya ve İtalya’da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir ve bu alana 1 milyar avro üzerinde yatırım yapılmıştır. Bölgenin depolama kapasitesi 2022 yılında 4.5 gigavat/7.1 gigavat düzeyine yükselmiştir. Yeni kurulumlarla birlikte 2030 yılında bu kapasitenin 114 gigavat/285 gigavat seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Türkiye’nin de enerji depolama alanındaki artışa katılması beklenmektedir.

Sonuç olarak, İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) tarafından gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ve Türkiye’deki enerji depolama yatırımları, yenilenebilir enerji sektöründe önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır. Bu yatırımlar enerji tasarrufunu ve karbon ayak izini azaltmanın yanı sıra, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmaktadır. Ayrıca enerji depolama sistemlerinin kapasitesinin artırılması iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir role sahiptir ve küresel enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik büyük bir fırsat sunmaktadır.